CZ EN

O Asociaci

Mnozí by si mysleli, že obor praní a čištění textilu je plný prachu, špíny a že pracovat zde je nepříjemné. Naopak! Náš obor je v současnosti plný užitečných zařízení a technologií, které umožňují šetrnou, ale efektivní údržbu textilu. Provozovny prádelen a čistíren jsou konstruovány účelově, aby byly příjemné i pro obsluhující personál. Často se jedná o provozy, které poskytují služby zdravotnickým zařízením, jež mají vysoké požadavky na čistotu prádla. Tyto prádelny pak musí dodržovat velmi přísná hygienická pravidla.

Historie a současnost 

- nezisková organizace vznikla 1. 1. 1993 a je přímým pokračovatelem bývalého federálního Sdružení prádelen a čistíren z roku 1967.

- sdružuje zhruba 120 členů, z nichž 90 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, a dalších 30 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby, či dodávají strojní nebo technologické vybavení.

- zastupuje zájmy svých členů před veřejností, snaží se budovat pozitivní obraz o našem potřebném oboru, který je často nedoceňován.

- spolupracuje s orgány státní správy v důležitých oblastech, které se týkají údržby a pronájmu textilu, na tvorbě oborových předpisů, oponuje návrhy technických dokumentů, zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost pro celý obor.

-  vydává pro své členy periodikum INFORMÁTOR, které je rozesíláno na bezmála 300 adres členských firem, ale také odborných institucí, knihoven a vysokých škol.

- pořádá řadu oborových akcí a setkání, z nichž je každoročně nejdůležitější INTERCLEAN – mezinárodní konference o péči a pronájmu textilu. Tato konference je pořádána nepřetržitě již od roku 1997 a vždy s bohatou účastí odborníků z České republiky a Slovenska.


Členství v organizacích

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Hospodářská komora ČR

SOTEX GINETEX CZ, z. s.


Členství v těchto organizacích umožňuje efektivní přenos oborově zajímavých a významných informací, které jsou důležité pro členské podniky.

Mimo tato „přímá“ členství je Asociace prádelen a čistíren zainteresována v Sektorové radě, která se podílí na tvorbě Národní soustavy kvalifikací.

Více o Asociaci, jejích orgánech a činnostech naleznete na www.apac.cz

Top